Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Ennakkotiedote: PAIKAL-hanke käynnistyy

Ennakkotiedote: PAIKAL-hanke käynnistyy

Jaa linkki:

PAIKAL       PAIKALLINEN KEHITTÄMINEN KAUPUNGEISSA

Maaseudun Leader-toimintamallia ollaan tuomassa suurten yli 23.000 asukkaan kaupunkeihin ESR-rahoitteisessa hankkeessa, jonka tavoitteena on madaltaa työttömien ja syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden kynnystä päästä työmarkkinoille.

Puhutaan kansalaistoimijalähtöisestä paikallisesta kehittämisestä kaupungeissa, yhteisölähtöisestä kaupunkikehittämisestä, CLLD:stä (Community Led Local Development) tai kaupunki-Leaderistä, mutta homman ytimessä ovat keskusta- ja taajama-alueiden pienimuotoiset hankkeet, tapahtumat, tempaukset jne., joilla saadaan ihmisiä liikkeelle. Näin lisätään yhteisöllisyyttä ja yhteistoimintaa asukkaiden omien tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Lisäksi edistetään kaupunkien asukkaiden ja yhdistysten verkostoitumista ja yhteistoimintaa.

PAIKKE on 3-vuotinen sateenvarjohanke, jonka kautta rahoitetaan kaupunkiyhdistysten alahankkeita. Paikallisen kehittämisen hanketta koordinoivat Varsin Hyvä ry Turun seudulla ja Ykkösakseli ry Salossa. Näillä yhdistyksillä on vuosikymmenten kokemus paikallisesta kehittämisestä maaseutualueilla. Kaupunkiyhdistykset voivat hakea rahoitusta hankkeilleen näiden Leader-yhdistysten kautta ja haku tehdään yhdistyksille mahdollisimman helpoksi. Hanke-ehdotukset käsitellään kaupunkijaostoissa, joissa on kaupungin, yhdistysten ja asukkaiden edustus. Paikallisen kehittämisen taustavoimina ovat Turkuseura sekä Raisio- ja Kaarina-seurat. Turun, Raision, Kaarinan ja Salon kaupungit osallistuvat hankkeiden rahoitukseen, mutta hankkeilla pitää olla myös pieni omarahoitusosuus. Tukea ei voi saada yhdistyksen normaaliin toimintaan.

Hankkeen toteutusaika on 1.10.2015 – 3.9.2018 ja sen tavoitteena on työkyvyn ylläpito ja parantaminen.

Alahankkeissa rahoitettavia toimenpiteitä voivat olla

  • Maahanmuuttajien aktivointi
  • Paikallisten toimijoiden toiminnallinen yhteistyö
  • Pienten paikallisten tapahtumien järjestäminen
  • Osallisuuden lisääminen
  • Eri asukasryhmien aktivointi ja yhteistoiminnan lisääminen
  • Alueelle muuttajien vastaanoton kehittäminen
  • Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta lisäävät hankkeet, koulutus- ja tiedotustilaisuudet ja tapahtumat
  • Yhteisöllisten tilojen, asukastupien ym. käytön kehittäminen
  • Sosiaalisen median ja internetin hyödyntämisen kehittäminen

Hankkeen hakumenettelyistä ja aikatauluista tiedotetaan tarkemmin loka-marraskuussa Varsinais-Suomen Ely-keskuksen virallisen päätöksen jälkeen.

Lisätietoa:

Varsin Hyvä ry (Turku, Raisio ja Kaarina)                                     Ykkösakseli ry (Salo)

Pia Poikonen                                                                                          Maarit Teuri

050 3383 867                                                                                          0400 982236

pia.poikonen@lieto.fi                                                                        maarit.teuri@ykkosakseli.fi

Tulosta