Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

53 rahoitettua hanketta ja 1,8 miljoonaa euroa tukea

53 rahoitettua hanketta ja 1,8 miljoonaa euroa tukea

Jaa linkki:

Ykkösakseli on rahoittanut tällä ohjelmakaudella 53 hanketta, joihin on myönnetty tukea 1,8 miljoonaa euroa. Ykkösakselin hallitus käsitteli kokouksessaan 7.3. viime vuodesta laadittua vuosiraporttia.

Ohjelmakausi alkoi 2014, mutta ensimmäiset hankkeet saivat ELY-keskuksen tukipäätöksen vasta viime vuoden keväällä. Hankkeista yli 80 % on ollut yleishyödyllisiä yhdistysten hankkeita ja loput vajaat 20 % oli yrityshankkeita. Kaksi kolmesta hakijasta on ollut uusia hanketoimijoita.

Paikallisuus vahvistuu

Ykkösakselin strategiassa on kolme painopistettä: ensimmäisenä vahvistuva paikallisuus, toisena toimivat yhdyskunnat ja huolenpito ympäristöstä sekä kolmantena alueen elinkeinoelämä ja paikallinen yrittäjyys.

Hankkeista suurin osa, reilu 40 %, on vahvistanut paikallisuutta. Tyypillisiä hankkeita ovat olleet kylätalojen korjaukset ja yhteisten tilojen käytettävyyden parannukset. Kylissä on laadittu kyläsuunnitelmia, kehitetty yhteistyötä kylien, kunnan ja yrittäjien kesken ja kartoitettu luontoreittejä.

Huolenpito ympäristöstä on toteutunut vesistö- ja maisemahankkeissa, joissa parannetaan vesistöjen tilaa ja raivataan kylämaisemia. Tässä painopisteessä hankkeet ovat kehittäneet myös nuorten kulttuuritapahtumia tai jakaneet tietoa susiasioista. Hankkeista noin kolmannes on toteuttanut tätä painopistettä.

Yritystukia on viime vuonna ja koko ohjelmakaudella myönnetty vähemmän kuin tavoitteena oli. Yrityshankkeita on ollut noin viidennes, kun tavoite oli reilu kolmannes. Tuettavan investoinnin pitää olla vähintään 12 500 euroa, mikä on monelle mikroyritykselle haasteellista vaikkapa yrityksen alkuvaiheessa. Käytettyjen koneiden tai laitteiden tukemista ei ole sallittu tällä ohjelmakaudella. Tämä saattaa tosin muuttua vielä, mikä helpottaisi yritysten investointeja. Toisaalta moni iso yrityshanke on ohjattu Ykkösakselin toiminta-alueelta suoraan ELY-keskuksen hakuun.

Rahoitusta muualta kuin maaseuturahastosta

Ykkösakseli haki viime vuonna rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta Lohjan ja Salon kaupunkien keskustojen kehittämiseen. Käynnissä on nyt kaksi hanketta. Salossa PAIKAL-hanke järjesti haun syksyllä. Lohjalla Ykkösakselin hankekoordinaattori valmistelee toimenpiteitä yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.

Ykkösmassi on uusi nuorten omaan toimintaa tarkoitettu tuki. Sen tavoitteena on aktivoida nuoria mukaan hanketoimintaan. Ykkösmassia valmisteltiin viime vuonna. Tänä vuonna Ykkösmassiin on varattu 15 000 euroa. Summa on edelliseltä ohjelmakaudelta vapautunutta kuntarahaa.

Omat hankkeet jatkuvat

Perinnematkaillen vuoteen 2020 on Ykkösakselin ja Sepra ry:n alueiden välinen hanke, joka tukee alueiden perinteen ja kulttuurin vahvuuksien hyödyntämistä. Toinen laaja hanke, Kuninkaantie uuteen kukoistukseen, alkoi syksyllä 2016 ja jatkuu tämän vuoden loppuun asti. Hankkeen tuloksena on perustettu Kuninkaantien yhdistys 7.12.2016.

Viime syksynä haettiin toimenpiteitä Ykkösakselin teemahankkeeseen Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla. Marraskuussa myönteisen päätöksen sai 27 toimenpidettä. Niiden toteutus alkaa keväällä ja jatkuu vuoden loppuun.

Mikroyritykset kohteena 2017

”Tänä vuonna pyrimme aktivoimaan maaseudun mikroyrityksiä. Tiedotusta ja aktivointia teemme yhdessä paikallisten kehittämisyhtiöiden ja yrittäjäyhdistysten kanssa. Sekä Uudellamaalla että Varsinais-Suomessa on maaseutuohjelman viestintähankkeet, jotka levittävät tietoa ja kertovat hyviä esimerkkejä jo tukea saaneista yrityksistä”, toiminnanjohtaja Maarit Teuri kertoi hallitukselle.

 

Ohjelmakausi numeroina (2014 – 2016)

 

Rahoitettujen hankkeiden lukumäärä 53
Ykkösakselin hallituksen myöntämä tuki 1 833 179 €
Aktivointitilaisuuksiin osallistuneet 465
Hankkeissa järjestetyt tilaisuudet 92
Uusista tai parannetuista palveluista hyötyvät maaseudun asukkaat 172 731
Hankkeissa tehty talkootyö 9685 tuntia
Rakennetut tai kunnostetut rakennukset ja rakennelmat 13
Laaditut ja päivitetyt suunnitelmat 10
Hankkeisiin osallistuneet organisaatiot 255

 

KUVA: Asko Jalosuo. Karkkilan ukulele ry on uusi hanketoimija.

Tulosta