Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

10 vinkkiä maksuhakemukseen

10 vinkkiä maksuhakemukseen

Jaa linkki:

Onko maksuhakemus ajankohtainen? Tuntuuko maksuhakemuksen laatiminen ylivoimaiselta tehtävältä? Ei hätää, tässä tulee 10 vinkkiä täydellisen maksuhakemuksen laatimiseen.

”ELY-keskus on tehnyt nyt jo useita maksupäätöksiä viime loppukesästä alkaen. Osa maksuhakemuksista on käsitelty nopeasti, osassa käsittelijät ovat joutuneet pyytämään paljon lisäselvityksiä. Nyt onkin sovittu, että Leader-ryhmät seuraavat maksuhakemusten lähettämistä ELY-keskukselle ja neuvovat hankkeita tarpeen mukaan”, hankeneuvoja Anu Pekanniemi kertoo.

Ykkösakseli pyrkii neuvomaan hankkeita maksuasioissa jo tukipäätöksen jälkeen, mutta koska asia ei ole silloin vielä niin ajankohtainen, moni neuvo unohtuu. Hankkeen toteutuksessa on jo hyvä ottaa huomioon maksuhakemuksen laatiminen: vastikkeettoman työn kirjanpito on tehtävä heti alussa ja jokaisesta kustannuksesta pitää löytyä lasku ja maksutosite.

”Oma talkookirjanpito voi olla puutteellinen. Työt ja tunnit pitää kirjata ja tekijän allekirjoittaa päiväkohtaisesti. Parasta on aloittaa heti oikean talkoolomakkeen täyttäminen”, hankeneuvoja Jaana Joutsen ohjeistaa.

10 vinkkiä maksuhakemukseen

  1. Maksuhakemus tehdään Hyrrä-järjestelmässä, jos hakemus on jätetty Hyrrässä. Tukipäätössivulla on valikko, josta voi aloittaa uuden maksuhakemuksen laatimisen. Vaihtoehdot ovat maksuerä tai loppumaksu. Jos hakemus on ollut paperinen, maksuhakemuskin laaditaan paperisena.
  2. Hakijan kirjanpidon pitää olla laadittu siltä ajalta, jolta maksuhakemusta haetaan. Näin siksi, että voidaan todeta kustannusten liittyvän hankkeeseen ja hakijalle. Maksuhakemukseen liitetään mukaan pääkirjan ote hankkeen kustannuksista.
  3. Maksuhakemukseen liitetään kustannuksista laskut ja maksutositteet, joko yksittäiset kuitit maksuista tai tiliote, josta maksut näkyvät. Laskuissa tai kuiteissa pitää näkyä hakijan nimi tai maininta hankkeesta.
  4. Jokaisen kustannuksen voi lisätä kustannuksiin omalle riville, tai jos kustannuksia on paljon, niitä voi niputtaa kustannuslajeittain. Silloin täytyy niputtaa myös tositteet yhdeksi liitteeksi.
  5. Hyrrä laskee kustannukset yhteen. Rahoitusta ja haettavaa tukea Hyrrä ei laske, joten hakijan pitää itse laskea maksuhakemuksella haettavat summat. Jos kustannukset ovat 1000 euroa ja tukipäätöksen tukiprosentti on 50, tuen määrä on 500 euroa. Siitä pitää vielä laskea ELY-keskukselta haettavan tuen määrä, joka on 80 % tuesta eli esimerkissä 400 euroa. Loppu 20 % eli 100 euroa tuesta on kuntarahaa toimintaryhmältä. Kustannusten ja rahoituksen loppusummien pitää täsmätä.
  6. Vastikkeetta tehty työ eli talkootyö raportoidaan omalla lomakkeella, Lnro 3322L. Työntekijät allekirjoittavat oman työnsä ja lomakkeen hyväksyvät hakijan nimenkirjoittajat.
  7. Talkootyötä voi hakea kustannuksissa vain sen verran, kuin sitä on tukipäätöksessä hyväksytty. Jos talkootyötä tehdään enemmän kuin on arvioitu, se voidaan silti raportoida ja ilmoittaa hankkeen päätyttyä tavoitteissa kohdassa ”yli tavoitetason olevat talkootyötunnit”.
  8. Maksuhakemukseen pitää ja voi liittää erilaisia selvityksiä. Pakollisia ovat selvitykset hintatasosta, rakennushankkeissa rakennuksen valmistuttua katselmuspöytäkirja tai koulutushankkeissa osallistujalistat. Jos yhdistyksen nimenkirjoittajat vaihtuvat, mukaan on liitettävä uusi rekisteriote tai yleisen kokouksen pöytäkirja.
  9. Maksua voi hakea enintään neljä kertaa vuodessa, mutta viimeistään vuoden sisällä tukipäätöksestä. Tarkista siis tukipäätöksen päivämäärä ja muista hakea maksua vuoden sisällä. Hankkeen lopetuspäivämäärän jälkeen on neljä kuukautta aikaa hakea maksua.
  10. Viimeisen maksuerän eli loppumaksun on oltava investointihankkeissa vähintään 20 % kokonaiskustannuksista. Hankkeen loppupuolella kannattaa arvioida tarkasti, että kustannuksia jää tarpeeksi loppumaksuun.

Maksuhakemukseen on lisää ohjeistusta, mm. hanketukien maksatusopas,  materiaalipankissa.

Jos ohjeistukset eivät tunnu auttavan, ota yhteyttä Ykkösakselin hankeneuvojiin Anu Pekanniemeen tai Jaana Joutseneen ennen maksuhakemuksen lähettämistä ELY-keskukselle. ”Me näemme maksuhakemukset Hyrrässä ja voimme opastaa hakijoita melkein kädestä pitäen”, Anu Pekanniemi lupaa.

Tulosta