Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

LIVE – Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla

Jaa linkki:

LIVE kuvaksi nettiin

Mikä on teemahanke?

LIVE – Lisää elämää kylille on Ykkösakselin oma teemahanke.

Teemahanke on kehittämishanke, jossa Leader-ryhmä kokoaa yhteen sellaisia pieniä kehittämistoimia tai investointeja, joita yksinään ei rahoitettaisi tai joiden toteuttajat eivät muuten pystyisi hanketta toteuttamaan. Teema pohjautuu Leader-ryhmä omaan strategiaan. Teemana voi olla esimerkiksi yhdistysten pienet investoinnit, harrastusmahdollisuuksien parantaminen, yhteisten tilojan kunnostaminen tai muu vastaava teema. Tavoitteena teemahankkeessa on maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen. Yhdistykset tai muut yhteisöt ovat toimenpiteiden toteuttajia. Teemahankkeeseen valittavat toimenpiteet etsitään avaamalla niitä koskeva haku. Haku on paperinen.

LIVE on jatkoa koordinaatiohankkeelle Elämää kylille pienillä investoinneilla, joka toteutettiin 2011 – 2013. Hankkeeseen oli hakijoita 42, joista 30 valittiin rahoitettavaksi. Kokonaiskustannukset olivat noin 148 000 euroa, josta tuen määrä oli 60 % eli noin 89 500 euroa.

LIVE on yleishyödyllinen investointihanke

Ykkösakselin tavoitteena on tukea strategiaansa ”Vahvistuva paikallisuus” ja ”Toimivat yhdyskunnat ja huolenpito ympäristöstä”. LIVE tutustuttaa uusia hakijoita Leader-toimintaan. Hakeminen on helppoa ja kustannukset voivat olla tavallista hanketta pienemmät, 1000 eurosta 15 000 euroon. LIVE-hankkeessa parannetaan kylien ja maaseudun asukkaiden virkistysmahdollisuuksia ja vapaa-ajan toiminnan edellytyksiä. Hankkeessa korjataan yhteisiä tiloja ja kehitetään harrastustoimintaa. Paikalliset toimijat voivat kehittää luontokohteita tai edistää paikallisen kulttuurin hyödyntämistä.

Aikataulut ja päätökset

Hakuaika päättyi 14.10.2016 ja Ykkösakselin hallitus käsitteli hakemuksia 10.11.2016.

Lue tarkemmin LIVE-hankkeeseen hyväksytyistä toimenpiteistä.

Uudenmaan ELY-keskus teki tukipääätöksen LIVE-hankkeesta 11.5.2017. Hakijoiden on toteutettava toimenpiteet viimeistään 31.12.2017 mennessä.

Toteutus ja tuen maksun hakeminen

Yhdistykset ovat toteuttaneet osan toimenpiteistä jo kevään aikana. Tukipäätöksen saaminen mahdollisti tuen maksun hakemisen. Ensimmäinen maksuhakemus laadittiin kustannuksista, jotka oli maksettu 31.5.2017 mennessä. Maksuhakemus on nyt Uudenmaan ELY-keskuksen käsittelyssä. Kun ELY-keskus on hyväksynyt maksuhakemuksen ja siirtänyt tuen Ykkösakselille, Ykkösakseli maksaa tuen eteenpäin yhdistyksille.

Toinen maksuhakemus

Haemme nyt maksua toimenpiteistä, jotka on toteutettu ja joiden kustannukset on maksettu viimeistään 31.8.2017. Yhdistykset hakevat maksua Ykkösakselista, joka kokoaa maksuhakemuksen Uudenmaan ELY-keskukselle. Yhdistysten maksuhakemukset pyydetään lähettämään Ykkösakselin toimistolle niin että ne ovat perillä viimeistään maanantaina 18.9. kello 18.

Yhdistys täyttää maksuhakemuslomakkeen ja liittää sen mukaan pääkirjan otteet, kopiot laskuista, kopiot tiliotteista tai maksutositteista sekä talkootyön tuntikirjanpidon lomakkeen 3322L.

Maksuhakemuksessa pyydetään kertomaan lyhyesti toimenpiteen toteutuksesta. Ykkösakseli laatii LIVE-teemahankkeen loppuraportin. Sitä varten maksuhakemuksessa kysytään myös toteutuneista tavoitteista.

Neuvonta

Ykkösakseli neuvoo hakijoita hakuvaiheessa sekä toteutuksen ja maksatuksen aikana. Tutustu maksuhakemuksen ohjeisiin.

Ota yhteyttä:

hankeneuvoja Jaana Joutsen, puh. 050 313 5590

toiminnanjohtaja Maarit Teuri, puh. 0400 982 236

Tiedotustilaisuuden 9.8.2016 Karstun seuratalolla ja 10.8.2016 Salon kaupungintalolla esitys