Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

LIVE 2 – Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla 2

Jaa linkki:

Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla 2 (LIVE 2) on jatkoa vuonna 2017 toteutetulle LIVE-teemahankkeelle. Teemahankkeessa kehitetään monipuolisesti kylien yhteisiä tiloja, niiden käyttöä ja viihtyvyyttä. Pienillä hankinnoilla kehitetään hakijoiden toimintaedellytyksiä. Toimenpiteillä kehitetään harrastustoimintaa kylissä ja luodaan uusia vapaa-ajan viettomahdollisuuksia. Teemahanke tutustuttaa uusia toimijoita Leader-toimintaan ja aktivoi asukkaita yhteiseen toimintaan kylän hyväksi.

LIVE 2 -teemahankkeen toimenpiteiden kustannukset ovat 1000 – 12 500 euroa ja tuki on 50 %. Oma rahoitus voi olla kokonaan talkootyötä.

LIVE 2 -teemahankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteet ovat:

 1. Parantaa yhteisten tilojen käyttöä ja viihtyvyyttä. Toimenpiteet ylläpitävät yhteisiä tiloja ja lisäävät niiden käyttöastetta tai säästävät energiaa.
 2. Kehittää yhdistysten toimintaa pienillä hankinnoilla.  Toimenpiteet luovat edellytyksiä kehittää tapahtumia tai muuta yhdistyksen toimintaa.
 3. Kehittää kylien harrastustoimintaa ja luoda uusia vapaa-ajan viettomahdollisuuksia.
 4. Tutustuttaa uusia toimijoita Leader-hanketoimintaan ja paikalliseen kehittämiseen. Teemahankkeeseen osallistumisen kynnys on matalampi kuin omassa hankkeessa.

Esimerkkejä erilaisista toimenpiteistä

Teemahankkeen toimenpiteitä voivat olla 1000 – 12 500 euron investoinnit, jotka toteuttavat teemahankkeen tavoitteita. Tuki on 50 %. Yksityinen rahoitus voi olla kokonaan talkootyötä.

Toimenpiteitä voivat olla hyvin erilaiset yhteisiin tiloihin, harrastustoimintaan tai vapaa-ajan viettoon liittyvät pienet investoinnit. Kustannukset syntyvät pienimuotoisesta rakentamisesta, tarvike-, laite-, kone- tai välinehankinnoista sekä tietokoneohjelmistoista. Hankinnat parantavat hakijoiden toimintaedellytyksiä monin eri tavoin. Kustannuksista osa voi syntyä vastikkeettomasta työstä ja kohtuullisesta talkoomuonituksesta. Rakentamisessa suositellaan vanhaa kunnioittavaa ja vaalivaa rakennustapaa.

Esimerkkejä toimenpiteistä ovat:

 • Yhteisten tilojen korjaukset: esimerkiksi maalaukset, korjaukset, pienten rakenteiden uusimiset, pintaremontit
 • Kylätalojen käytettävyyden parantaminen: keittiö- tai wc-tilojen remontit, av-laitteiden hankinnat
 • Kylätalojen energiatehokkuuden parantaminen: lämmityksen muutokset, lisäeristykset, ilmalämpöpumppujen asentaminen, sähköistyksen tai valaistuksen uusiminen
 • Tapahtumien järjestämistä auttavat pienet hankinnat: teltat, äänentoistolaitteet, katsomot, lavarakennelmat
 • Harrastustoiminnan edistäminen välinehankinnoilla tai nykyisten liikuntatilojen korjauksilla
 • Vapaa-ajan viettoon tarkoitetut pienet hankinnat tai rakentamiset: uimarantojen hankinnat, penkit, pelivälineet

Pienten investointien lisäksi toimenpiteissä voi olla merkittävä määrä vastikkeetonta työtä:

 • Pienimuotoista rakentamista
 • Laitteiden tai koneiden asentamista hankintojen yhteydessä

Teemahankkeessa ei tueta toimenpiteitä, jotka vaativat rakennus- tai ympäristölupaa. Toimenpideluvat tai mahdolliset maanomistajien tai naapureiden suostumukset tai sopimukset hakijan on hankittava jo hakuvaiheessa.

LIVE 2:n haku on alkanut

LIVE 2 -teemahankkeen haku alkaa syyskuussa ja päättyy marraskuun lopussa. Hakemusten on oltava perillä Ykkösakselin toimistolla viimeistään torstaina 30.11. kello 16 mennessä. Ykkösakselin hallitus valitsee toimenpiteet tammikuun kokouksessa 2018. Yhdistyksillä on aikaa toteuttaa toimenpiteitä aina vuoden 2019 kesäkuun loppuun asti. Kun toimenpide on valmis, yhdistykset voivat hakea maksua. Maksuhakemuksia tehdään useita vuosien 2018 ja 2019 aikana.

Nyt kannattaa olla kaukonäköinen ja hakea tukea pieniin investointeihin! Jo tuhannen euron hankinta riittää, ja tuki on siitä 500 euroa. Sekin voi olla kokonaan vastikkeetonta työtä.

Hakuohjeissa on tarkemmat tiedot hakuprosessista. Paperisen hakulomakkeen voi ladata suomi.fi-palvelusta: lomake 3325 B, teemahankkeen investointitoimenpiteen suunnitelma. Jos toimenpiteitä on enemmän kuin mitä teemahankkeeseen voidaan hyväksyä, Ykkösakselin hallitus pisteyttää hakemukset valintakriteerien perusteella. Ensimmäistä Leader-tukea hakeva yhdistys saa lisäpisteitä.

Pienestäkin ideasta voi tulla tärkeä toimenpide

Jos mielessä on vain pienikin idea, kannattaa kysyä neuvoa sen sopivuudesta LIVE 2 -teemahankkeeseen. Ota yhteyttä hankeneuvoja Jaana Joutseneen, puh. 050 313 5590.

Teemahankeinfon 6.9.2017 esitys

Tutustu infossa pidettyyn esitykseen!