Pikalinkit

Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti

Kungsvägen

Jaa linkki:

Ett halvt år på Kungsvägen  – Mia Aitokari rapporterar 1.3.2017

Hej alla vänner vid Kungsvägen!

Leader-projektet ”Kungsvägen blomstrar åter” har pågått nu i ett halvt år. Vi har kanske redan träffats i något sammanhang. Jag vill kort berätta för er hur Kungsvägen, Finlands äldsta turistväg, Finlands nästäldsta väg, mår idag.

Under hösten 2016 turnerade jag i egenskap av projektkoordinator runtom i Kungsvägens kommuner för att höra mig för vad som anses av Kungsvägens brand, vilka behov aktörerna har och en hurudan framtid Kungsvägen skulle möta, då Nylands förbund hade beslutat att avstå både varumärke och turistvägstatus. Mottagandet var exceptionellt varmt på många ställen, precis som en gammal vän skulle ha kommit på besök. Jag kunde inte förvänta mig att Kungsvägen är för så många en hjärtesak.

I workshopen med sammanlagt ca. 130 deltagare, konstaterades att det behövs många olika samarbetsformer för att utveckla Kungsvägen och att en turistväg väl kan vara ett samarbetssäte som bjuder på en stark anknytning till bygdens kultur och formar företagsnätverk under samma fina brand.

På basen av feedbacken under hösten bestämde vi oss för att det är dags att stifta Kungsvägen rf som åtar sig alla de utvecklingsuppgifter som turistvägen kräver och dessutom bär framåt den ärorika historien. Till föreningens ordförande valdes historikern Torsti Salonen som ända sedan början har sett till att Kungsvägen blir ett mångsidigt, internationellt intressant besöksmål. Både varumärket och turistvägstatuset överflyttas till föreningen.

På Resemässan kunde vi konstatera att Kungsvägen fortsättningsvis är känd och att det lönar sig att arbeta för den i regionerna. Vår lånade bil på resemässan fick förtjänt uppmärksamhet och våra kända samarbetskumpaner www.retkipaikka.fi och www.ruokaretki.fi skapade trevlig stämning i vår monter.

Under våren fortsätter vi vårt arbete i de olika regionerna på basen av responsen vi fått. Vi kommer att erbjuda er produktifieringsworkshops och skräddarsydda utbildningar, lite beroende på era egna behov. Allas gemensamma nämnare är dock Kungsvägen. Produktutvecklingen ska i första hand erbjuda er som verkar vid Kungsvägen, en möjlighet att mera samlat marknadsföra era produkter under samma tak, från museer till hotell och naturdestinationer till restaurang. Definieringen av region sker ofta lättare genom aktörerna själva. Därför är kommungränserna inget hinder.

Ifall ni själv har idéer och tankar om vad ni vill utveckla i er region och hur Kungsvägen som brand och som turistväg kan vara er till nytta, kontakta mig. Projektet pågår ända till slutet av detta år. Under sommaren kan vi träffas i våra temaevenemang och tala mera om saken per e-post eller telefon.

Hälsningar från Kungsvägen,
projektkoordinator Mia Aitokari
www.ykkosakseli.fi/kungsvagen
www.retkipaikka.fi/vapaa/kuninkaantie
mia.aitokari@kkosakseli.fi

tel. 050 3251453

Temaevenemangen vid Kungsvägen

10.6. Kungsvägenrace för historiska bilar, Kotka www.kymenautomobiilikerho.fi
15.7. Kungsvägen till Gustafs, Kilpis landskap www.kustavi.fi
5.8. St. Lars marknad, Bjärnå www.propernio.fi
26.8. Jokipuisto evenemanget i Pemar www.paimio.fi
9-10.9. Kolarhelg www.malmbacka.fi

Kungsvägen fick en egen förening 7.12.2016

En ny turistvägsförening Kuninkaantie – Kungsvägen stiftades dagen efter självständighetsdagen i Vanda. Föreningens verkningsområde sträcker sig över 22 kommuner och tre landskap samt en oräknelig skara turistaktörer från olika branscher. På det stiftande mötet fanns representanter för städer, museer, företag och föreningar.

Kungsvägen, som löper genom hela södra Finland, är Finlands äldsta officiella turistväg och en av Finlands mest betydelsefulla vägar sedan 1300-talet. Historikern, Kungsvägen-guiden Torsti Salonen, som valdes till den nya föreningens ordförande, berättade om vägens historia på det stiftande mötet.

Den nya föreningen har som uppgift att bevaka turistaktörernas intressen längsmed Kungsvägen. Föreningen ämnar också ansöka om Kungsvägens turistvägsstatus av Trafikverket. Nylands landskapsförbund avstod från det under det gångna året.

Kungsvägen har potential även för internationell kulturruttsverksamhet. Vägen sträcker sig från Bergen i Norge till St. Petersburg i Ryssland. Kungsvägens möjligheter ligger i aktörernas mångfald. Få turistvägar har ett så brett spektrum av sevärdheter och service.

Kungsvägens föreningsaktörer hittar man tillsvidare via Leader-gruppen Ykkösakseli. Föreningens styrelse består av aktörer från Fredrikshamn till Salo. Föreningen deltar på Resemässan i januari 2017 tillsammans med www.ruokaretki.fi och www.retkipaikka.fi. Mässmontern pryds av en Volkswagen Kleinbuss årsmodell 1961. Den körs till Mässcentret av ägaren, Kymmenedalens Automobilklubb.

Tilläggsinfo:
Projektkoordinator Mia Aitokari, Ykkösakseli ry
mia.aitokari@ykkosakseli.fi
tel. 050 3251453